Autentik Kft.

Nyerjen egy wellness hétvégét az Autenik Kft-től

Nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata:

1. A „Nyerjen egy wellness hétvégét az Autenik Kft-től” nyereményjáték (továbbiakban nyereményjáték, illetve játék) szervezője: Autentik Kft. (Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2. adószám: 11123693-2-08) (továbbiakban Szervező)

2. Nyereményjáték résztvevői:

Minden azon 18 évet betöltött természetes, jogi személyiség és jogi személyiség nélküli szervezet, mely az alábbi játékszabályzatot elfogadja és a részvételi adatlapot hiánytalanul kitölti.

3. Nyereményjáték időtartama:

2018. július 14. 9:00 – 14:30-ig

4. Részvételi feltételek:

A résztvevőnek minősül az, aki 2018.07.14.-én az Autentik Kft. családi napján az Autentik Kft. székhelyén részt vesz és regisztrál a nyereményjátékra.

5. A „Nyerjen egy wellness hétvégét az Autentik Kft-től” nyereményjáték részletei és feltételei:

5.1 A Szervező 2018. június 26-ával hirdetni kezdi a „Nyerjen egy wellness hétvégét az Autentik Kft-től” elnevezésű nyereményjátékát nyomtatott és online médiumokon keresztül.

5.2 Amennyiben a játékosok a nyereményjáték ideje részt vesznek az Autentik Kft. telephelyén tartott családi napon, akkor jogosulttá válnak a játékban való részvételre. Ezt követően tölthet ki részvételi ívet, amin személyes adatai megadásával jelentkezik a nyereményjátékra.

5.3 Egy jelenlévő csak egyszer regisztrálhat, kivéve, ha újságból kivágott kuponnal rendelkezik, akkor ugyanis kétszer tölthet ki regisztrációs lapot.

5.4 A játékos a részvételi ív kitöltésével a játékszabályzatot teljeskörűen elismeri és magára vonatkozóan érvényesnek tekinti.

5.5 A Szervező a nyereményjáték végén összesíti az érvényes jelentkezéseket és véletlenszerű eljárással kisorsolja a nyertest. A részvételi ívek egy letakart és ez által nem belátható dobozból lesznek véletlenszerűen kihúzva.

A sorsolás videófelvétellel dokumentálásra kerül. A nyertes az Autentik Kft. Facebook oldalán is kihirdetésre kerül. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, a nyereménye újra kisorsolásra kerül a játékban maradt résztvevők között.

Összesítés időpontja: 2018.07.14. 14:30

Sorsolás időpontja: 2018.07.14. 15:00

5.6 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, és egyéb változtatásokra. Ezek módosítását a Szervező az Autentik Kft. Facebook oldalán publikálja. A résztvevők felelősége, hogy ezekről a feltételekről időben tájékozódjon.

5.7 A nyereményt a nyertes kizárólag személyesen veheti át az Autentik Kft. telephelyén.

6. Résztvevő telephely neve és címe:

Mosonmagyaróvár – Autentik Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2.

7. Nyeremény:

1 wellness hétvége 2 főre

8. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

8.1 A Szervező a játék végén (fentebb megjelölt időpontban) összesíti azaddig beérkező jelentkezéseket és sorsolást tart, ami során véletlenszerűen választ ki egy résztvevőt.

8.2 A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követő 48 órán belül a Facebook oldalon posztban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos vezeték és utóneve is megjelenik, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A kapcsolatfelvétel a nyertesekkel személyesen történik.

9. Adatkezelés és adatvédelem:

9.1 A játék adatkezelője az Autentik Kft.

9.2 Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (a) pontja) alapján. A hozzájárulás bármikor és akár kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A részvétellel a játékszabályzatot elfogadottnak minősíti a résztvevő. A kezelt személyes adatok köre:

  • név
  • cím
  • mobil telefonszám
  • e-mail cím

9.3 Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai marketing célú kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését emailben az adatvedelem@autentik.hu e–mail címen, vagy a következő címre küldött levélben:

Mosonmagyaróvár – Autentik Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2.

 (Adatkezelés címszóra)

9.4 A részvételi ív kitöltésével csak a nyereményjátékon vesz részt a résztvevő. A marketingkommunikációs hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével határozza meg, hogy az Autentik Kft. az általa forgalmazott márkákkal kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat kíván-e kapni és ha kíván, akkor milyen csatornánk keresztül.

9.5 Adatait az Autentik Kft. kizárólag az adatkezelési nyilatkozatban megjelölt csatornákon használhatja fel marketing célú ügyfél tájékoztatásra.

9.6 Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát a Autentik Kft. tárolja, ahhoz az Autentik Kft. szervezetén belül kizárólag az Érintettet kiszolgáló ügyintéző és a marketing munkatárs fér hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

10. Vegyes rendelkezések

10.1 A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

10.2 A garantált ajándék készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

10.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit kizárjon.

Kapcsolat: A nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseikkel forduljanak az Autentik Csoport marketing osztályához: marketing@autentik.hu

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem az Autentik Csoport telephelyei részére történik. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Mosonmagyaróvár, 2018. június 26.